Auteursrecht moet ernstig worden beperkt

Begin oktober 2012 heb ik voor de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht een lezing gehouden over de explosie van het auteursrecht en de gevolgen ervan: juridisering, minder creatie, vermindering gebruik en een schevere inkomensverdeling dan Brazilië. Auteursrecht wordt – anders dan voortdurend beweerd – niet bedreigd, komt nauwelijks terecht bij auteurs, maakt lui en verhindert zowel creatie als gebruik en moet daarom grondig worden herzien en beperkt, zo is de conclusie.