Strategie & Bedrijfsontwikkeling in kunst en cultuur

Bestuur

‘Besturen staan op afstand, maar niet te ver’. Een goed bestuur kenmerkt zich door een optimale mix van afstand en betrokkenheid (detached involvement). Zonder inhoudelijke, organisatorische of financiële betrokkenheid drijft het bestuur af, verliest zijn waarde en weet niet waarop het nog toezicht houdt, maar als het daarbij teveel op de stoel(en) gaat zitten van directie en medewerkers worden deze aan de ketting gelegd met verlies van creativiteit en initiatief als gevolg.

Mijn financiële kennis en ervaring (vaak penningmeester), kennis van de wereld van kunst en cultuur,onderwijs en ontwikkelingswerk (al wat langer geleden) zorgen voor onderbouwde betrokkenheid op deze gebieden. Mijn bestuurlijke ervaring zorgt voor het behoud van gepaste afstand.

Daarnaast zorgt mijn bestuurlijke netwerk voor voldoende inbreng ten behoeve van de maatschappelijke en politieke positionering van bestuur en organisatie.

Bestuursdeelname hangt af van profiel en opdracht. Welke ‘kleur’ zoekt het bestuur bij de vervulling van een vacature? Voor welke opdracht staan bestuur en organisatie voor de komende vijf jaar? Na kennismaking met bestuur en directie wordt wederzijds bepaald of er sprake is van een match (of het ‘klikt’. )

Ervaring

Diverse culturele instellingen (zie ervaring en expertise)

Recent: Hoofdbestuur MKB Nederland. Algemeen bestuur Kamer van Koophandel Amsterdam e.o., bestuurslid Concertzender