Strategie & Bedrijfsontwikkeling in kunst en cultuur

Brainstorm en congresleiding

Een goed congres kenmerkt zich door een optimale mix van Inspiratie, Informatie en Ontmoeting. Tenminste één bevlogen keynote, een reeks zeer informatieve sessies en een geregisseerd aantal ontmoetingsmomenten, waarin het onderling treffen niet aan het toeval wordt overgelaten.  De aanwezigen zijn niet alleen passief deelnemer, maar krijgen volop gelegenheid hun eigen ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ook een kleiner symposium of expertmeeting vraagt om een zorgvuldige line up van sprekers en discussiemomenten .

Steeds gaat het erom vooraf goed voor ogen te hebben wat je teweeg wilt brengen bij degenen die het tweedaags congres of de middagmeeting komen bezoeken. Voor een congres kan dat zijn: tenminste 3 nieuwe – liefst concrete –  ideeën, tenminste 3 nieuwe contacten met wie binnenkort de samenwerking wordt opgezocht en naar huis vol nieuwe positieve energie.

Brainstorm en heidedagen

Ook bij brainstorms of strategische heide- en zeedagen voor beperkt gezelschap is het de kunst om vooraf goed vast te stellen wat er uit moet komen en tijdens de sessies de lijn vast te houden om aan het einde een aantal heldere en concrete conclusies te kunnen trekken.

Door een brede ervaring als organisator, dagvoorzitter en spreker op congressen en heidesessies kan ik een bijdrage leveren in de voorbereiding (doel, thema en sprekers), als dagvoorzitter of spreker.

Aanpak

Na kennismaking en overleg over doel en aanpak van congres of heidedag kan worden meegewerkt aan de inhoudelijke uitwerking en invulling ervan of kan de bijdrage worden beperkt tot het dagvoorzitterschap, inclusief samenvatting en conclusies.

Ervaring

Een reeks Paradisocongressen over ‘Onhoudbare Jongeren’.’De angst voor de ouderdom’, ‘Van Moederland naar Vaderland’, losse congressen over ‘De toekomst van het Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs’, ‘De aansluiting van het Muziekvakonderwijs  op de Arbeidsmarkt’ en – meer recent – de jaarlijkse Podiumkunstcongressen.

Brainstormsessies met diverse besturen van podia, brancheverenigingen.