Strategie & Bedrijfsontwikkeling in kunst en cultuur

Ervaring en Expertise

Curriculum Vitae

Personalia
Hans Onno van den Berg / Man / Ongehuwd / 3 kinderen
Lauriergracht 128
1016 RS Amsterdam
T 06 51208094
info@hansonnovandenberg.nl
www.hansonnovandenberg.nl

Werkzaamheden
Zelfstandig ondernemer onder de naam Hans Onno van den Berg, Strategie en Bedrijfsontwikkeling.
Recente projecten zijn de Inkoop- en Marketingcombinatie Podiumkunst (I&MC Podiumkunst), de Conjunctuurenquête Kunst (COEN KU) en de ontwikkeling van een reviewsite voor de podiumkunsten. Daarnaast strategisch advieswerk, bestuurlijke functies binnen de Kunst en Cultuur,  lezingen en dagvoorzitterschappen en het schrijven van artikelen.

Opleiding en training
Gymnasium Bêta/ Politieke Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam, specialisatie kwantitatieve macro-economie / Piano / Diverse cursussen en trainingen

Loopbaan
1968 – 1996 NOS Radio, programmamaker,  Inzet, Praten over Muziek
1973 – 1975 Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige Vorming (NSKV) beleidsmedewerker
1974 –  1977 Rijksuniversiteit Leiden, Bureau Buitenland (ontwikkelingssamenwerking)
1976 – 1977 Leraar Maatschappijleer LEAO
1976 – 2000 Onderzoek en Adviesbureau Cenario
1990 – 1995 Rijksuniversiteit Groningen, universitair hoofddocent Kunst en Kunstbeleid
2000 – 2011 Directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek (SPTC); onder andere herstructurering Bureau promotie podiumkunsten en internationale vertegenwoordiging in Pearle*
2011 –   Strategie en Bedrijfsontwikkeling in Kunst en Cultuur – eigen bedrijf

Strategie- en bedrijfsontwikkeling
Heden
Inkoop- en Marketingcombinatie Podiumkunst, maatschap met Benjamin Koolstra, 2012 – heden
Conjunctuurenquête Kunst (COEN KU), samen met Bert Koopman, aug 2014 – heden
Reviewsite Podiumkunst, samen met Benjamin Koolstra, aug 2014 –  heden
Verleden
Gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid, o.a. Amsterdam, Den Haag, Maastricht, Sittard, Nieuwegein,VNG
Rijksoverheid: bespeling Muziektheater, opera- en balletbegeleiding in Europa en Noord Amerika, Orkestenbestel, Maatschappelijke Respons, Scholingsfonds, Werkbemiddeling
Organisaties: theaters (ca. 25), hoger onderwijs, diverse branche- en werkgeversverenigingen

Dagvoorzitterschappen / Congresorganisatie / voordrachten
Congressen bij de Vereniging- van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (10 keer)
‘Vertrouwen als basis van regelgeving’, Regiegroep Regeldruk, ministerie van EZ, 2011
Voorzitterschap / moderator congressen en symposia (o.a. 2011 – 2015:  Noorderslag Groningen)

Bestuursfuncties
Heden
MKB Amsterdam, algemeen bestuur 2009 – heden, vanaf 2014 lid kernbestuur
Stichting EvenementAssistent, voorzitter (in vervolg op de Stuurgroep Evenementenvergunning) 2012 – heden
Stichting Concertzender, bestuurslid/voorzitter 2010 – heden
Stichting Batavialand, penningmeester, 2013 – heden

Verleden
Culturele instellingen: Paradiso, Kunstweb (vrz – fusie met Jeugdtheaterschool en dansacademie), Kunstbende (penningmeester), Nederlands Instituut voor Filmeducatie (vrz en penningmeester, fusie met Filmmuseum tot Eye), D66 afdeling Amsterdam, Bureau Promotie Podiumkunsten, Federatie Cultuur (vrz), Performing Arts Employers Associations League Europe (Pearle*) – lid.
MKB Nederland, hoofdbestuur 2008 – oktober 2012
Kamer van Koophandel Amsterdam e.o. AB, commissie economie (vicevrz), cie Amsterdam 2009 – 2014
Triodos Cultuurfonds, Raad van Commissarissen, lid 2008 – eind 2014
Sauna en Wellness Nederland, voorzitter 2012 – 2014

Werkgroepen, commissies
Heden
Geschillencommissie Auteursrecht, lid op voordracht van MKB Nederland/ VNO NCW, 2011 – heden
Amsterdam Economic Board, stuurgroep Human Capital Agenda, lid, 2014 – heden
Werkbedrijf Amsterdam e.o., lid stuurgroep, namens MKB Amsterdam, 2014 – heden
Sectorkamer ICT en Creatieve Industrie, vertegenwoordiger werkgevers Creatieve Industrie, 2015 – heden
Verleden
Herziening Code Cultural Governance, in opdracht van Kunst & Zaken, 2007/2008
Commissie Stevens, terugdringing administratieve lasten 2006- 2008
Commissie Regeldruk (Commissie Wientjes) 2008 – 2011
Platform Administratieve Lasten en Regeldruk van VNO-NCW en MKB Nederland, voorzitter, 2008 – 2011
Platform Auteursrecht van VNO-NCW en MKB Nederland, voorzitter 2008 – 2012

Bijzondere kennisgebieden
Podiumkunst, theaters, muziek, cultuur-&kunstbeleid / Auteursrecht / Regeldruk en nalevingskosten / Gemeentelijke (grootstedelijke) ontwikkeling en de rol van kunst en cultuur / Onderwijs en Arbeidsmarkt / financiën

Publicaties
Onder de naam Cenario: Ca. 150 onderzoeken en adviezen (beleid, haalbaarheid, marktpositie) 1976 – 2000

Boeken
Het Oordeel, catalogus en essay over de aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk in design en vormgeving, BNO, Amsterdam, 1991
Waarom muziek? Aramith Uitgevers, 1994
Kwaliteit als kunstzinnige mystificatie, in: Miranda Boorsma en Hans van Maanen, De kwaliteit van Kunst en de organisatie van het oordeel, Passage, Groningen, 1994
State on Stage: The impact of public policies on the performing arts in Europe.  Edited by Ineke Hamersveld and Cas Smithuijsen, Boekmanstichting/VSCD/Pearle*/ Amsterdam, 2007

Artikelen (zie website)
‘Het Grote Graaien is in de Kunst begonnen’, Financieele Dagblad, 29 december 2014
‘De feiten van Melle Daamen zijn de feiten niet’, in NRC 31 augustus 2014
‘Auteursrecht’, in Financieele Dagblad maart 2014
‘Kunst en Cultuur in zwaar weer, trends en stand van zaken, in NRIT, Trendrapport Toerisme, Vrije Tijd en Recreatie, 2012, 2013 en 2014
‘Kennis is Macht. De strategische betekenis van onderzoek voor culturele organisaties.’, in Boekman, tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, 24ste jaargang, zomer 2012, Kunst en Onderzoek, nr.  91, blz. 60-69
‘Hoe meer regels, hoe ongehoorzamer het volk. Vertrouwen in het bedrijfsleven’, in Idee, Hans van Mierlostichting, jaargang 33, nr. 3, mei 2012, blz. 74-77
‘De moeizame verbetering van de incasso van het auteursrecht. Vier jaar en 1.700 mensuren onderhandelen van bedrijfsleven met CBO’s, wat heeft het opgeleverd?’, in  Ami, Tijdschrift voor auteurs, media- en informatierecht, maart/april 2012, 36e jaargang, blz. 54-60
‘Waarom financiert de overheid kunst’, pamflet van de Federatie Cultuur, maart 2011
Nederland heeft te weinig theaters, in NRC Handelsblad, webkrant, november 2009
Georganiseerde Jaloezie, in NRC Handelsblad, november 2007
Autonomie in de kunst, een illusie, in: Boekmancahier 6, 1994,  blz. 50-54
De Muzikale Avant Garde als Oorlogstrauma, in: De Gids, nr. 3-4, maart/april 1999, blz. 283 – 296
De overbodigheid van de Raad voor de Kunst, in De Staatscourant, 1996.
Choice in an era of Affluency, congres Economie en Cultuur, Maastricht/Tilburg, 1992

Diversen
Blogs op www.hansonnovandenberg.nl/blog
Lezing over de uitwas van het auteursrecht op youtube: over Ondernemerschap en Onderzoek t.g.v. het afscheid van Joachim Wolff van de Stichting Filmonderzoek

Blumer, Symbolisch Interactionisme, Boom, Meppel, 1974;
Michael Mann, Klassebewustzijn en revolutionair perspectief, Boom, Meppel, 1975

Prijzen en decoraties
1976 Prijs voor de Kunsteducatie, Vereniging van Kunstzinnige Vorming
2012 Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Eigenschappen
Analytisch.  Besluitvaardig. Overtuigend. Verbindend.

Vaardigheden
Nederlands sprekend en schrijvend (ook voor publiek)
Engels: passief volwaardig; actief vloeiend
Frans: passief goed; actief voldoende
Duits: passief goed; actief redelijk
Spaans: passief redelijk; actief voldoende om een beetje indruk te maken
Computervaardigheden: Word, Excel (gevorderd) SPSS (redelijk)

Vrije tijd
Lezen. Piano.

Referenties
Op aanvraag