Inkoop- en Marketingcombinatie Podiumkunst van start

De afgelopen maanden is door een aantal theaters in overleg met Benjamin Koolstra en Hans Onno van den Berg gewerkt aan de ontwikkeling van een Inkoop- en Marketingcombinatie voor podiumkunst. De opzet daarvan is dat podia in vervolg op de eigen programmering en planning daarna collectief prijsonderhandelingen voeren met de aanbieders. Nadien wordt met de producenten ook de marketing afgestemd.

De betaalde uitkoopsommen, partages, garantiesommen en auteursrechten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, waardoor het bespelingsrisico de afgelopen jaren steeds meer bij het podium terecht is gekomen. Door als inkoopcombinatie de prijsonderhandelingen voor meerdere theaters tegelijk te voeren, is daar voor podia voordeel te behalen’, aldus initiatiefnemer Benjamin Koolstra.

Zeven podia uit verschillende delen van het land hebben inmiddels besloten gebruik te maken van de deze nieuwe dienst. Dat zijn De Muzeval in Emmen, het Posthuistheater in Hoogeveen, Theater Hof 88 in Almelo, het Rabotheater in Hengelo, De Junushof in Wageningen, ’t Voorhuys in Emmeloord en het Hoftheater in Raalte. ‘Natuurlijk blijf ik zelf geheel verantwoordelijk voor de programmering’,zegt Leo Hegge uit Emmeloord, ‘maar er zit altijd tijd tussen het gesprek over wat je wilt hebben en de uiteindelijke prijsonderhandelingen.  Prijsonderhandelingen zijn ook niet mijn favoriete bezigheid. Ik ben blij dat mij dat samen met anderen uit handen wordt genomen’.

Het gaat bij de inkoopcombinatie allereerst om de belangen van de podia en het verbeteren van de financiële voorwaarden, maar er zijn ook voordelen voor de aanbieder. ‘Impresario’s winnen tijd door een productie in één onderhandeling 6 of 8 keer te verkopen en de podia leveren ook een bijdrage in gezamenlijke marketing. Er kan op tijd en met meer effect worden ingegrepen als iets nog niet goed loopt’, aldus medeoprichter Hans Onno van den Berg.

De 7 podia hebben vooral de prijsonderhandelingen over hun aankopen bij de grotere producenten uit handen gegeven: Bunker, Mojotheater, Senf, AT, Hummelinck Stuurman, Kik en Impact. Uit de eerste gesprekken met impresariaten blijkt dat het initiatief niet als een verrassing komt. Ook elders vinden podia elkaar op inkoop of programmering. ‘De verkoop van producties wordt al sinds jaar en
dag vanuit producent en impresario gebundeld, dus dat podia van hun kant ook de inkoop bundelen is niet meer dan vanzelfsprekend’, aldus de beide initiatiefnemers.

De Inkoop- en Marketingcombinatie Podiumkunst gaat straks de prijsonderhandelingen voeren voor tenminste 70 producties. Als die gemiddeld 4 keer staan zijn dat 280 voorstellingen. ‘Wij zijn nog in gesprek met een aantal mogelijk nieuwe deelnemers, maar vinden dit een mooie substantiële start’.

Voor nadere informatie over de Inkoop- en Marketingcombinatie Podiumkunst mail naar b.koolstra@xs4all.nl