Liever doen dan denken: over de moeizame verhouding tussen ondernemers en onderzoek en de rol van een branchevereniging

Eind juni 2013 nam de bioscoopondernemer Joachim Ph. Wolff afscheid als voorzitter van de Stichting Filmonderzoek. Ik sprak hem daar toe: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&list=PLSzxSkoXUo_…

Joachim Wolff combineerde zijn leven lang ondernemerschap met onderzoek, een huwelijk dat zelden gelukkig is of stand houdt. Want ondernemers kenmerken zich door ‘liever doen dan denken’ en hebben weinig geduld met de traagheid van onderzoek. Ondernemers willen iets voor elkaar krijgen, onderzoekers willen iets weten. Deze twee werelden worden verzoend in de branchevereniging. De branchevereniging verbindt ondernemerschap en onderzoek, maar doet dat wel onder negen strikte voorwaarden:
1. onderzoek alleen waar ondernemers praktisch wat aan hebben;
2. besteed het uit aan echte wetenschappers;
3. ga vol in stuurgroepen en klankbordgroepen zitten;
4. maak je huiswerk: lees alles, wees aanwezig en geef commentaar;
5. bemoei je stevig aan tegen de conclusies en aanbevelingen;
6. zorg voor een pakkende presentatie waar degeen (de minister?) voor wie het geschreven is het in ontvangst neemt (en dus moet lezen);
7. verbind er een actieprogramma aan waarin de aanbevelingen worden uitgevoerd’;
8. kom er in de maanden/jaren daarna steeds en veel op terug;
9. pronk er niet mee; zet je eigen naar er heel klein op.

In Boekman 91, Kunst en Onderzoek ga ik daar dieper op in (down te loaden vanuit publicatieoverzicht).