Strategie & Bedrijfsontwikkeling in kunst en cultuur

Publicaties

• Ca. 150 onderzoeken en adviezen (beleid, haalbaarheid, marktpositie) tussen 1976 en 2000 (Cenario)
• Waarom muziek? Aramith Uitgevers, 1994
• Choice in an era of Afflucency, congres Economie en Cultuur, Maastricht/Tilburg, 1975
• De overbodigheid van de Raad voor de Kunst, in De Staatscourant, blz….
• De Muzikale Avant Garde als Oorlogstrauma, ethiek, esthetiek en logica in de nieuwe muziek, in: De Gids, 162ste jaargang, nr. 3/4 maart/april 1999, blz. 283 – 301
• Kwaliteit als kunstzinnige mystificatie, in: Miranda Boorsma en Hans van Maanen, De kwaliteit van Kunst en de organisatie van het oordeel, Passage, Groningen, 1994
• Autonomie in de kunst, een illusie, in: Boekmancahier 6, 1994, blz. 50-54
• Georganiseerde Jaloezie, in NRC Handelsblad, november 2007
• Nederland heeft te weinig theaters, in NRC Handelsblad, webkrant,
• ‘Waarom financiert de overheid kunst’, pamflet van de Federatie Cultuur, maart 2011
• Interview Hans Onno van den Berg in TM sept 2011 blz. 94/95 http://C:\Users\hansonno\Pictures\MP Navigator EX\Interview TM 2011/
• Nederland heeft te weinig theaters, SPITZ! 2010; http://www.scapinoballet.nl/nl/pages/spitz+alle_edities+spitz_13_seizoen…
• ‘Zaak Gerritse is geen Chantage’ in Financieel Dagblad, maart 2012
• ‘Moeizame verbetering van de incasso van het auteursrecht. Vier jaar en 1.700 mensuren onderhandelen… Wat heeft het opgeleverd?’in ami 2, maart/april 2012, jrg 36, blz. 54-60
• ‘Het is allemaal de schuld van de beeldende kunst’, mei 2012
• http://www.wecross.nl/blog/2012/06/07/begrafenis-redt-theater-van-de-dood/
• ‘Hoe meer regels, hoe ongehaarzamer het volk’. De organisatie van vertrouwen als basis van regelgeving. Idee, juni 2012;
• ‘Kennis is Macht; de strategische betekenis van onderzoek voor culturele organisaties’, in: Boekman 91, blz. 60-70, Amsterdam, zomer 2012;

Muziek en Overheid – historie, in: Handboek Cultuurbeleid, Reed Elsevier, 2014

Muziek en Overheid Nieuw, in: Handboek Cultuurbeleid, Reed Elsevier, 2014

De bijlagen zijn vanaf deze website in te laden.

DHZ kit Meer Geld Verdienen Kunst A3
DHZ kit Meer Geld Verdienen Kunst A4
Het moeizame overleg van VNO-NCW MKB Ned met auteursrechtorganisatieshoofdstuk muziek
Kennis is macht Boekman
Kunst en Cultuur 2014 – trendrapport NRITMuziek en Overheid historie
Muzikale avant garde als oorlogstrauma
Veel bijna ongelukken in toezicht K&C art
Visiestuk Als het minder moet dan zo sterk mogelijk website
Waarde van Podiumkunst inrterview Leisure jan 2014
Waarom financiert de overheid kunst 14-06-2011 A3
Podiumkunsten in Nederland voordracht VCC
De al jarenlange moeizame relatie onderwijs en bedrijfsleven
DE ORGANISATIE VAN VERTROUWEN definitief
Meer geld verdienen – alle bijlagen