Strategie & Bedrijfsontwikkeling in kunst en cultuur

Strategie en organisatie

Alles begint met een duidelijke visie en strategie. 90% van alle stroefheid, ondoelmatigheid en ergernissen is het gevolg van onzekerheid over het doel en de missie van de organisatie. Publiciteit weet wel ongeveer waar de organisatie voor staat, maar kan niet precies zeggen wat de makers, productieafdeling of programmahoofden willen. Waar vorig jaar nog bijna alles vanzelf ging, worden nu vergissingen gemaakt, ontstaan misverstanden en wordt veel tijd verspild aan herstel van fouten en verliezen medewerkers het plezier in het werk.

Dan is het tijd om missie en strategie op te schonen en met elkaar opnieuw uit te vinden waartoe de organisatie ook alweer bedoeld was.

Na een kennismaking (intake) wordt een plan van aanpak geformuleerd. Vervolgens wordt in een beperkt aantal sessies (3 – 5) met de betrokken personen en afdelingen doel en werkwijze van de organisatie en de plaats die medewerkers daar innemen doorgenomen en opgefrist. Daarbij wordt gebruik gemaakt van eenvoudige bedrijfsscans en schriftelijke of mondelinge evaluaties van bedrijfsprocessen, communicatiestromen en overlegstructuren.

De bemoeienis beperkt zich niet tot een grondige strategische herbezinning, maar adviseert ook welke organisatorische veranderingen gewenst of noodzakelijk zijn om weer doelgericht en vol werkplezier aan de slag te kunnen. Overbodige activiteiten worden geschrapt, medewerkers weten weer waar ze ‘het’ voor doen en waar ze elkaar op kunnen aanspreken.

Ervaring

2000 – 2011 Visieontwikkeling en organisatorische uitwerking daarvan voor de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)

Voor 2000 (onder de naam Cenario): meerdere theaters, cultuurbeleid van diverse steden (o.a. Den Haag, Amsterdam, Maastricht), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Muziekvakonderwijs.