Strategie & Bedrijfsontwikkeling in kunst en cultuur

Voordracht en commentaar

Het kan enorm helpen om eens vanuit een andere invalshoek naar bestaande problemen en verhoudingen te laten kijken. Niet zelden kent een organisatie of branchevereniging zijn ‘vaste’ onderwerpen en taboes en zijn ‘usual suspects’ van wie de opvattingen en stellingnames binnen de sector bekend zijn.

De problemen in de bouw of de cultuur, in de kunst of in het natuurbehoud, in het theater of de zorg zijn natuurlijk verschillend, maar in eigen kring worden die verschillen uitvergroot, terwijl het verfrissend en inspirerend kan zijn om te ontdekken dat de problemen (in nieuw jargon: uitdagingen) waar we voor staan veel gelijkenissen vertonen en vooral de manier waarop wij ze te lijf gaan vaak sterk op elkaar lijkt.

Na een grondige briefing over de kwesties die in een bepaalde sector leven trek ik graag een vergelijking met andere sectoren en gebieden, waardoor de vaste patronen waarin wordt gedacht worden bloot gelegd en nieuwe denklijnen worden geschetst.

http://www.youtube.com/watch?v=Co0MH3K0-5Q